Aanmelden
Vanaf 1 oktober kun je je via Studielink aanmelden.


Deadline

15 januari is de uiterste deadline voor aanmelden!!


Rangnummers
15 april is de bekendmaking rangnummers en worden de plaatsen aangeboden.


Plaats accepteren
Binnen 2 weken accepteer (of weiger) je plek. Let goed op dat je dit binnen 2 weken doet!


Aanmelden zonder numerus fixus
1 mei is de algemene deadline voor aanmelden opleidingen (zonder numerus fixus).


Bron: Studiekeuze123


Referenties