Eerstejaars studenten aan hogescholen en universiteiten die hun bindend studieadvies (bsa) niet halen, mogen na de zomer toch door naar het tweede studiejaar.

Dat heeft minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, D66) donderdagmiddag besloten.

Studenten moeten een bepaald aantal studiepunten halen om door te mogen met hun studie. Omdat de meeste vakken en tentamens de komende tijd niet doorgaan vanwege de coronacrisis, dreigt een flink aantal studenten de norm dit jaar niet te halen. De Hogeschool Rotterdam nam eerder deze week al het besluit om het bindend studieadvies op te schorten. Nu geldt dit voor alle instellingen in het hoger onderwijs. Studenten moeten hun bsa in hun tweede jaar wél halen, anders moeten ze alsnog stoppen met hun opleiding. Dat kost ze dan meteen twee jaar van hun studie. „Dat is zo”, zegt Van Engelshoven aan de telefoon. „Maar dan hebben ze in ieder geval de best mogelijke kans gehad om hun bsa wél te halen.”

Alex Tess Rutten, voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) is blij dat er nu duidelijkheid is over het bindend studieadvies. „We kregen de afgelopen dagen veel vragen van studenten die niet wisten waar ze aan toe waren. Goed dat het bsa nu geen acute zorg meer is.”

Meer hulp voor studenten

Donderdag werd ook besloten om studenten te helpen die in de financiële problemen raken doordat ze als gevolg van de crisis hun bijbaan zijn kwijtgeraakt.

Van Engelshoven: „Er zijn studenten die de huur van hun kamer niet meer kunnen betalen. Die moeten geholpen worden.”

Studenten kunnen vanaf nu meer én met terugwerkende kracht lenen bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). „En kamerverhuurders roep ik op om coulant te zijn”.

Maar meer lenen betekent meer schuld. Waarom is er niet gekozen voor financiële compensatie, zoals bijvoorbeeld voor zzp’ers? Van Engelshoven: „Het gaat ons nooit lukken om iedereen te compenseren. We proberen zoveel mogelijk de acute problemen te verlichten. Ik zeg niet dat financiële compensatie nooit kan, maar ik kan dat nu niet hard beloven.”

Rutten is teleurgesteld over deze maatregel. „Het is financieel onverantwoord om studenten nog dieper in de schulden te steken”, zegt ze. „We hebben te maken met studenten die én geen basisbeurs meer krijgen én tijdens de coronacrisis studeren waardoor ze veel studievertraging zullen oplopen. Dan is meer lenen echt niet genoeg als compensatie.”

Online onderwijs

Donderdagochtend maakte de Universiteit Leiden bekend om al het onderwijs voor de rest van het collegejaar, dus tot 1 september, alleen nog maar online aan te bieden. Of andere universiteiten dit voorbeeld zullen volgen, is nog niet duidelijk. Minister van Engelshoven wil „niet op de zaken vooruit lopen”, zegt ze.

De minister komt mbo-studenten tegemoet die studievertraging oplopen door de crisis. Als zij vakken of stages niet hebben gehaald, zijn ze toch welkom op een hbo-opleiding.

En ook eindexamenkandidaten krijgen iets meer lucht: de deadline voor aanmelding aan een vervolgopleiding wordt met een maand opgeschoven naar 1 juni.

Bron: NRC Next, Patricia Veldhuis

Referenties