Per studiejaar mag je voor maximaal 2 fixusopleidingen aanmelden. Dat mag ook dezelfde opleiding zijn op 2 verschillende onderwijsinstellingen. Alleen voor geneeskunde, tandheelkunde, fysiotherapie en mondzorgkunde mag je maar voor 1 onderwijsinstelling kiezen.
Je mag maximaal 3 keer meedoen aan de selectieprocedure van een opleiding, maar het verschilt per instelling hoe vaak je aan hun selectie mag meedoen. Hebt je vóór 2017 meegedaan aan de centrale loting, dan telt die deelname ook mee.
Als je geselecteerd bent, moet je je plaats binnen 2 weken accepteren via Studielink. Anders vervalt je plaats.

Tip: zie voor de definitieve lijst fixusopleidingen studiekeuze 123
Tip: aanvragen Digid kost tijd (min. 5 werkdagen), zorg dat je optijd bent!


Bron: Studielink

Referenties