In een persbericht erkent het VUmc onder meer dat er fouten zijn gemaakt in de selectieprocedure, die door de uitbraak van het coronavirus werd aangepast. Gedupeerde studenten benaderden de media al eerder met de toentertijd vermeende fouten van de onderwijsinstelling.

Tijdens de sollicitatieprocedure voor de studie geneeskunde leggen studenten normaliter een toets af, maar deze kon niet meer doorgaan. Twee alternatieve methodes werden uitgewerkt. Van één testwijze werden de resultaten gebruikt, om zo tot een gewogen loting te komen.

Studenten zijn echter abusievelijk ook ingelicht over resultaten van de niet-gebruikte methode. Op basis daarvan zouden vijftig studenten, die nu buiten de boot dreigden te vallen, wél mogen deelnemen aan de studie.

Capaciteit van 350 studenten eenmalig opgeschaald naar 400

Het schoolbestuur en de groep studenten gingen vorige week met elkaar in gesprek om tot een oplossing te komen. Ook politieke fracties bemoeiden zich met de kwestie. Zo riep de VVD op om alle gedupeerde studenten alsnog toe te laten. Aan die oproep wordt nu gehoor gegeven. Minister Van Engelshoven wil dat de capaciteit van 350 studenten eenmalig wordt opgeschaald naar 400 studenten.

Het VUmc zegt in een reactie de veroorzaakte ophef te betreuren en geeft aan dat de situatie nooit had mogen ontstaan. Opleidingsdirecteur Christa Boer: "We hebben de steun van de minister nodig gehad om deze groep van vijftig gedupeerden alsnog aan de opleiding te laten beginnen. We denken de passende oplossing te hebben gevonden en hopen dat de valse start voor deze toekomstige dokters is hersteld."

Door: Leon Moleman
Beeld: Vrije Universiteit

Referenties