Met oog op de wetswijziging inventariseerden de onderzoekers de belangrijkste belemmeringen, volgens zowel scholen, ouders als leerlingen zijn dit de verschillen in het vakkenpakket. Waar leerlingen op het vwo in acht vakken examen doen, zijn dit er op de havo zeven. In de natuurprofielen mist voor havisten een vreemde taal, en bij de maatschappijprofielen is wiskunde het knelpunt.

Volgens de scholen moet er dan ook meer ruimte zijn voor leerlingen om extra vakken te volgen. Ouders zien dit probleem ook, maar vragen ook om meer inspanning van de scholen bij de voorbereiding op de daadwerkelijke overstap, zoals een van de ouders krachtig uitdrukt: “Mijn dochter heeft geen begeleiding gehad. […] Ze kreeg een boek mee en daar moest ze een toets over maken. Scholen moeten eerder tegen kinderen zeggen dat als ze door willen stromen, ze daar dan rekening mee moeten houden bij het kiezen van het vakkenpakket”.

door 

(bron: ScienceGuide, 11 jan 2019)

Referenties