Nieuws

De studie geneeskunde aan het VU medisch centrum (VUmc) in Amsterdam laat eenmalig, op last van onderwijsminister Ingrid van Engelshoven, meer studenten beginnen dan aanvankelijk gepland. Er wordt ruimte gemaakt voor vijftig extra studenten die abusievelijk waren ingeloot, terwijl zij officieel buiten de boot zouden vallen.

Omdat vakken en tentamens de komende tijd niet doorgaan vanwege de coronacrisis, dreigen veel studenten te weinig studiepunten te halen. De minister schort daarom het bindend studieadvies op.

De lotingsprocedure werd drie jaar geleden afgeschaft, maar leidt volgens Paternotte (D66) en Van der Molen (CDA) tot prestatiedruk en kansongelijkheid.

‘Je kunt alles bereiken in je leven als je maar wilt.’ Het is een zin die de meeste millennials erin gestampt krijgen. Mooi natuurlijk, maar het brengt ook druk met zich mee. Werk móét leuk zijn en een carrière flitsend. Waarom niet gewoon genoegen nemen met een baantje?

Om met de vraagstukken van deze tijd om te kunnen gaan, moet de werkvloer ‘menselijker’ worden ingericht, meent leiderschapsdeskundige Erica Harpe.

Universiteiten en hogescholen moeten meer mogelijkheden krijgen om te selecteren aan de poort. Zo kan studie-uitval worden teruggedrongen. Bovendien kunnen onderwijsinstellingen zich beter van elkaar onderscheiden door te selecteren op studenten met specifieke talenten.

Hoe krijg je ongemotiveerde jongens op de havo enthousiast? Door ze met hun handen te laten werken, is de overtuiging van vakcollege Gilde. Samen met het bedrijfsleven ontwikkelde de school de techniekhavo, waar havisten leren lassen, timmeren en programmeren.

Een nieuwe stichting wil jongeren en kinderen vanaf acht jaar leren ondernemen. Ook wie in loondienst gaat profiteert, zegt directeur Mariolein van der Plas.

Onderwijs Veel scholen lokken leerlingen met vernieuwing. Maar kinderen hebben juist behoefte aan sturing en regelmaat om elementaire vaardigheden te leren, schrijven drie pedagogen als reactie op een kritisch rapport van de onderwijsinspectie.

Onderwijs Op een snel veranderende arbeidsmarkt heb je niets aan een vakopleiding, wordt vaak gezegd. Onzin, blijkt uit onderzoek. Vakmensen komen juist vaak goed terecht – én ze zijn hard nodig.